Yhteystiedot

Kirkkokuntien vankilatyön yhteyshenkilöt               

Evankelisluterilainen kirkko: Sami Puumala, sami.puumala@evl.fi
http://sakasti.evl.fi/rikokset

Helluntaiherätys: Vesa Rautasaari, rautave@gmail.com
http://www.hsry.fi/vankilalahetys

Vapaakirkko: Vastuuhenkilö avoin ja ilmoitetaan myöhemmin, https://viadia.fi/vankila-ja-kriminaalityo/

Adventtikirkko: Agustín Borges, tin.borges@gmail.com

Pelastusarmeija: Esa Nenonen vankilatyo@pelastusarmeija.fi    https://www.pelastusarmeija.fi

Vankilasielunhoitajat ja muut hengellisen työn vastuuhenkilöt

Linkkejä

Rikosseuraamuslaitos (tietoa vankiloista, vangeista, rikosseuraamusjärjestelmästä) www.rikosseuraamus.fi

Kriminaalihuollon tukisäätiö (tietoa palveluista ja tuesta vapauville vangeilla ja vankien läheisille) www.krits.fi, www.porttivapauteen.fi

Vankien omaiset (Vao ry, vankien läheisten perustama ja ylläpitämä vertaistukiyhdistys) www.vankienomaiset.fi

Sininauhaliitto (kristillisen päihdetyön yhteistyöverkosto) www.sininauha.fi

Prison fellowship international www.pfi.org