Vankilasielunhoito

Vankilasielunhoidolla tarkoitetaan vankiloissa työskenteleviä vankilasielunhoidon viranhaltijoita, vankilapappeja ja -diakoneja. Heitä on päätoimisina ja sivutoimisina. Niissä vankiloissa, joissa on päätoiminen vankilasielunhoidon viranhaltija, kuuluu hänelle vastuu hengellisen vankilatyön koordinoinnista ja tukemisesta vankilassaan. Siten vankilasielunhoitajat ovat yleensä myös se taho, johon vankilatyössä olevan tai siitä kiinnostuneen on hyvä olla yhteydessä kyseisen vankilan hengelliseen työhön liittyvissä asioissa. Niissä vankiloissa, joissa ei ole päätoimista vankilasielunhoidon viranhaltijaa, on vankilan johdon nimeämä muu vankilan viranhaltija hengellisen työn vastuuhenkilönä ja häneen voivat hengellisen työn toimijat olla yhteydessä kuten vankilapappeihin ja -diakoneihin.

Kaikki Suomen vankilapapit ja -diakonit ovat evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoita. Se johtuu siitä, että suurin osa vangeista on taustaltaan luterilaisia. Vangeista heitä on jopa suurempi prosentuaalinen osa kuin muusta väestöstä. Vankiloiden hengellisen työn periaatteita ohjaavien YK:n vankeinhoitosuositusten mukaan tulee vankilaan palkata vankien enemmistöuskontokunnan päätoiminen työntekijä, jos suuri osa vangeista kuuluu tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön.

Joissakin vankiloissa, joissa on paljon venäjänkielisiä ja uskonnolliseltaan taustaltaan ortodoksisia vankeja, työskentelee Suomen ortodoksisen kirkon sivutoiminen vankilapappi, joka palvelee suomalaisten ortodoksivankien lisäksi venäjänkielisesti ortodoksitaustaisia vankeja. Tämä vankiryhmä on suurin Suomen vankiloiden ulkomaalaisten vankien ryhmä.

Vankien sielunhoito on vankilasielunhoidon viranhaltijoiden työtä huomattavasti laajempi työkenttä. Siihen osallistuvat niin evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijät ja papit kuin muiden kirkkokuntien työntekijät ja hyvin monet vapaaehtoistyöntekijät. Selkeyden vuoksi on siten hyvä puhua erikseen vankilasielunhoidosta ja vankien sielunhoidosta. Molemmat ovat hyvin tärkeitä vangeille ja muodostavat yhdessä työkokonaisuuden. Vankilasielunhoidon viranhaltijoiden työhön kuuluu myös seurakuntayhteistyöstä huolehtiminen ja seurakuntien edustajien tukeminen työssä vankien kanssa.