Usein kysyttyä

Miten pääsen hengelliseen vankilatyöhön?

Hengellistä vankilatyötä tekevät seurakunnat, muut uskonnolliset yhteisöt sekä kristilliset järjestöt. Vankilatyöhön hakeudutaan niiden kautta ja se tapahtuu hengellisen lähettävän yhteisön yhteydessä. Hengellinen vankilatyö ei ole yksittäisten ihmisten työtä kuten ei muukaan kristillinen toiminta. Toiminta perustuu seurakuntayhteyteen. Tehtävään hakeutumiseksi on siten tarpeen selvittää oman tai muun seurakunnan kanssa mahdollisuutta ryhtyä tehtävään ja hankkia siihen liittyvä koulutus. Jos omassa seurakunnassa ei tehdä vankilatyötä, voi ehdottaa seurakunnalle siihen ryhtymistä. Kirkkokuntien vankilatyön vastuuhenkilöt tukevat seurakuntia vankilatyön kysymyksissä ja vankilatyötä harkitseva seurakunta voi keskustella asiasta oman kirkkokuntansa vastuuhenkilön kanssa (joiden yhteystiedot näillä sivuilla). Hengellisessä vankilatyössä voi olla mukana myös muun kuin oman seurakunnan yhteydessä, myös toiseen kirkkokuntaan kuuluvan seurakunnan vankilatyössä. Kirkkokuntien rajojen ylittyminen on hengellisessä vankilatyössä tuttu tilanne. On myös sekä kirkkokuntiin liittyviä järjestäjä sekä muita kristillisiä järjestöjä, jotka toikivat hengellisessä vankilatyössä. Voit myös tiedustella oman kirkkokuntasi vankilatyön vastuuhenkilöltä neuvoja, kenen puoleen kääntyä hengelliseen vankilatyön hakeutumista pohtiessasi.

Mikä on seurakunnan suositus?

Seurakunnan suosituksen vankilatyöhön antaa seurakunnan johtaja tai muu seurakunnan edustaja, jolla on esimiesvastuu tai sitä vastaava vastuu vankilatyöhön suositellusta henkilöstä.

Millaisen koulutuksen tarvitsen ja onko muita vaatimuksia?

Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat järjestävät hengellisen vankilatyön vapaaehtoiskoulutusta sekä vankilatyössä oleville että siinä uusina aloittaville. Näillä sivuilla kerrotaan hengellisen vapaaehtoistyön peruskoulutuksesta. Siihen voi hakeutua jo ennen vankilatyön aloittamista, jos suunnitelmissa on hengellisen vankilatyön vapaaehtoisena toiminta. Vankilatyössä merkittävää on pitkäjänteinen sitoutuminen tehtävään. Tehtävässä kasvuun ja luottamuksen rakentamiseen sekvä vankien että vankilan kanssa tarvitaan aikaa. Hyvä lähtökohta vankilatyöhön on oman elämän riittävä tasapainoisuus. Kriisien aikana ja stressaavissa elämänvaiheissa tehtävä ei ole sopiva. Omassa elämän kriisit ja vaikeudet   voivat olla merkittävä kasvun lähde työhön vakavissa vaikeuksissa olevien kanssa, kun ne on voinut riittävästi selvittää. Täysi-ikäisyys on edellytys tehtävään.

Miten pääsen koulutukseen?

Koulutusta koskevat tiedot ja hakemisohjeet julkaistaan näillä sivuilla. Koulutukseen hakeakseen tarvitsee selvittää edellisiin kysymyksiin liittyvät asiat, niin että on olemassa seurakunta tai muu kristillinen yhteisö lähettämään vankilatyöhön ja lähettämään koulutukseen. Ennen koulutukseen ilmoittautumista on tarpeen olla yhteydessä oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilöön ja sopia koulutukseen hakeutumisesta hänen kanssaan. Sen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu näillä sivuilla koulutusesitteen yhteydessä julkaistavalla hakulomakkeella.

Kuka vastaa vankilatyön aiheuttamista ja koulutuksesta tulevista kuluista?

Lähtökohta ja yleinen käytäntö on se, että hengelliseen vankilatyöhön lähettävä seurakunta tai järjestö vastaa kuluista. On mahdollista myös itse vastata kuluista tai osasta niistä, jos sellaisesta järjestelystä on sopinut. Koulutuskulut muodostuvat matkakuluista sekä seminaarien maksuista. Seminaarien kulut pyritään pitämään kohtuullisina, vaihdellen sen mukaan, sisältyykö osallistumiseen majoitus koulutuspaikalla.

Voiko entinen vanki ryhtyä hengelliseen vankilatyöhön?

Hengellisessä vankilatyössä ja vapautuneiden vankien tukemisessa on mukana useita entisiä vankeja. Vankilat asettavat rajoituksia sille, miten paljon aikaa pitää kulua vapautumisesta ennen kuin voi osallistua vankilassa järjestettävään hengelliseen työhön. Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat myös suosittelevat riittävää aikaa vapautumisen jälkeen seurakuntayhteydessä ja muissa seurakunnan tehtävissä ennen vankilatyöhön ryhtymistä.

Voiko ilman kokemusta ja tietoa vankiloista ryhtyä hengelliseen vankilatyöhön?

Voi, useimmilla hengellistä vankilatyötä tekevillä ei ole ollut aiempaa tietoa ja kokemusta. Tarvittavat tiedot ja neuvot saadaan tehtävään liittyvässä koulutuksessa, johon sisältyy tutustuminen ja perehtyminen sekä hengelliseen vankilatyöhön että vankiloiden toimintaan ja vankeuteen liittyviin asioihin.

Onko sukupuoli rajoittava tekijä vankilatyössä?

Ei ole. Vankiloiden henkilöstössä työskentelee naisia ja miehiä niin naisvankien kuin miesvankien kanssa. Vastaavasti hengellisessä vankilatyössä toimii naisia ja miehiä molempiin sukupuoliin kuuluvien vankien kanssa. On tilanteita, joissa on hengellistä vankilatyötä tekevän ja vankien sama sukupuoli on  sopiva lähtökohta. Mutta sukupuoli ei ole lähtökohtaisesti rajaava tekijä.