Kirkkokuntakohtaiset tapahtumat

Vankilatyötä tekevien kirkkokuntien ja järjestöjen järjestämät tapahtumat

Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat sekä kristilliset järjestöt järjestävät tukea vankilatyössä toimiville. Koulutusta ja tukea on myös päihdetyössä toimiville. Tietoa näistä sekä muista hengellistä vankilatyötä koskevista koulutuksista ja tapahtumista julkaistaan tällä sivulla.