Kirkkokuntakohtaiset koulutukset

Vankilatyötä tekevien kirkkokuntien ja muiden toimijoiden järjestämä koulutus ja tapahtumat

Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat järjestävät myös omaa koulutusta hengellisessä vankilatyössä toimiville. Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus sisältää kirkkokuntakohtaiset osuudet. Kirkkokunnilla on lisäksi muuta täydennyskoulutuslunteista omaa vankilatyön koulutusta. Tietoa näistä sekä muista hengellistä vankilatyötä koskevista koulutuksista ja tapahtumista julkaistaan tällä sivulla.

Vapaakirkon ja Evankelisluterilaisen kirkon peruskoulutuksen 2019-20 kirkkokuntakohtainen koulutus 14.3. on PERUTTU virusvaaran vuoksi.
Se järjestetään mahdollisuuksien mukaan elo-syyskuun aikana. Asiasta tiedoitetaan lisää tällä sivulla sekä peruskoulutusryhmän koulutettaville erikseen.

Helluntaiseurakuntien kirkkokuntakohtainen vankilatyön vapaaehtoistyön koulutus 24.-25.4.2020 Vilppulan Evankelistakodilla on PERUTTU virusvaaran vuoksi. Se järjestetään mahdollisuuksien mukaan elo-syyskuun aikana. Asiasta tiedoitetaan lisää tällä sivulla sekä peruskoulutusryhmän koulutettaville erikseen.