Kirkkokuntakohtaiset tapahtumat

Vankilatyötä tekevien kirkkokuntien ja järjestöjen järjestämät tapahtumat

Vankilatyötä tekevät kirkkokunnat sekä kristilliset järjestöt järjestävät tukea vankilatyössä toimiville. Koulutusta ja tukea on myös päihdetyössä toimiville. Tietoa näistä sekä muista hengellistä vankilatyötä koskevista koulutuksista ja tapahtumista julkaistaan tällä sivulla.


Kirkon kriminaalityön ja päihdetyön verkostokokous 2.–3.11. Lahti:

Tuhoavuuden ja pahan kohtaaminen työssä

Kirkkohallitus, yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa järjestää kirkon ev.lut. seurakuntien rikoksiin ja päihteisiin liittyvän työn työntekijöille työseminaarin Lahdessa 2.-3.11 . Ohjelma painottuu yhteistoiminnalliseen työskentelyyn tuhoavuuden ja pahan kohtaamisesta omassa työssä, sen seurauksista sekä tuhoavuuden ja pahan tarkasteluun ihmisyyden kysymyksenä. Ohjelmassa on aiheeseen liittyviä alustuksia ja keskustelua, pienryhmätyöskentelyä sekä toiminallisin menetelmin työskentelyä. Tapahtumaan ovat tervetulleita myös muiden kirkkokuntien sekä järjestöjen työntekijät, joiden työ liittyy rikoksiin ja/tai päihteisiin. Tapahtuman tiedot ja ohjelma ja tästä linkistä: