Vapaaehtoisten koulutus

Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus

Yhteistyöverkosto järjestää hengellisen vapaaehtoistyön kaksivuotisen peruskoulutuksen. Koulutus on suunnattu hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä hiljattain aloittaneille. Koulutuksessa keskitytään hengellisen vankilatyön perussisältöihin sekä rikosseuraamusalaa toimintaympäristönä koskevien perustietojen hankkimiseen. Koulutus järjestetään osallistujatarpeen mukaan, siten että viimeisten vuosien aikana uusi koulutusryhmä on alkanut edellisen koulutusryhmän päättymistä seuraavana vuonna (2012-13, 2014-15, 2016-17, 2018-19, 2019-22, 2023-24)  Tiedot uusista koulutusryhmistä julkaistaan tällä sivulla.

Koulutusryhmä 2023-24:

Viimeisin koulutusryhmä alkoi maaliskuussa 2023.  Koulutukseen hakeminen on tapahtunut ennen koulutuksen alkua.

Koulutusta on uudistettu aiemmista koulutusryhmistä: Valtakunnalliset seminaarit pidetään kaksipäiväisinä (la-su, aiemmin kolmipäiväisinä pe-su). Koulutukseen kuuluu uutena osana kaksi etäseminaaripäivää (lauantai-päiviä). Aiemmista kirkkokuntakohtaisista koulutuksista on luovuttu ja niiden tilalle tulevat vankiloittain järjestettävät koulutustilaisuudet. Lisäksi koulutukseen kuuluu osallistuminen koulutuksen aikana vankilalähetyspäiviin (2023 ja 2024).

Seuraava koulutusryhmä 2025-26

Jos tarvetta koulutukseen on riittävästi nykyisen koulutusryhmän päätyttyä, alkaa seuraava koulutusryhmä talvella 2025. Siitä tiedotetaan syksyn 2024 aikana ja koulutusta esitellään vankilalähetyspäivillä 2024.

Koulutukseen hakeminen:

Koulutukseen hakeutuminen alkaa yhteydenotolla oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilöön. (Yhteystiedot tämän sivuston sivulla Yhteystiedot). Sitä ennen on hyvä keskustella vankilatyöhön ryhtymisestä oman seurakunnan vankilatyön vastuuhenkilön kanssa tai jos sellaista ei ole, seurakunnan johdon kanssa. Koulutukseen ja vankilatyöhön hakeutuminen edellyttää sitä, että siihen hakeutuvalla on lähettävä seurakunta tai muu hengellinen yhteisö tai järjestö, jonka nimissä henkilö vankilatyötä tekee. Keskusteltuaan oman seurakunnan kanssa ja oman kirkkokunnan vastuuhenkilön kanssa, haetaan koulutukseen tältä sivulta saatavalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.  Jos vankilatyöhön lähettävä järjestö ei ole minkään kirkkokunnan alainen tai kirkkokunnan yhteydessä toimiva, voi koulutukseen hakeutumisessa olla yhteydessä yhteistyöverkoston sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Aiemman keskeytyneen koulutuksen jatkaminen:

Ne edelliseen koulutusryhmään (2020-2022) osallistuneet, joilla koulutus jäi kesken (esim. toinen valtakunnallinen seminaari suorittamatta) voivat täydentää koulutustaan osallistumalla uuden koulutusryhmän (2023-24) vastaavaan koulutusosioon. Koulutuksen täydentämiseen ilmoittaudutaan oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle.

Koulutusesite