Vapaaehtoisten koulutus

Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus

Yhteistyöverkosto järjestää hengellisen vapaaehtoistyön kaksivuotisen peruskoulutuksen. Koulutus on suositeltavaa hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä jo aloittaneille. Koulutuksessa keskitytään hengellisen vankilatyön perussisältöihin sekä toimintaympäristöä koskevien perustietojen hankkimiseen. Koulutus järjestetään osallistujatarpeen mukaan, siten että viimeisten vuosien aikana uusi koulutusryhmä on alkanut edellisen koulutusryhmän päättymistä seuraavana vuonna (2012-13, 2014-15, 2016-17, 2018-19 jne.)  Tiedot uusista koulutusryhmistä julkaistaan tällä sivulla.

Uusi koulutusryhmä 2023-24:

Viimeisin koulutusryhmä päättyi toukokuussa 2022. Poikkeusolot hidastivat sen toteutusta. Seuraava koulutusryhmä alkaa keväällä 2023, jos koulutukseen on riittävä tarve. Sen koulutusesite julkaistaan vankilalähetyspäiviin 2022 eli pyhäinpäivään mennessä. Vankilalähetyspäivien yhteydessä pyhäinpäivänä klo 10-11.30 pidettävässä hengellisen vankilatyön kokouksessa myös esitellään koulutusta. Koulutukseen hakeminen tapahtuu keväällä 2023.

Koulutusta ollaan uudistamassa, mutta laajuudeltaan ja sisällöltään alkava uusi koulutus vastaa aiempia koulutuksia.

Koulutuksen uudistukset koskevat koulutusjaksojen järjestelyjä: Valtakunnalliset seminaarit pidetään kaksipäiväisinä (la-su, aiemmin pe-su), koulutukseen tulee lisäksi kaksi etäseminaaripäivää (lauantai-päiviä)  sekä kirkkokuntakohtaisista koulutuksista luovutaan ja niiden tilalle tulevat kaksi alueellisesti järjestettävää yhteistä koulutuspäivää (lauantai-päiviä). Lisäksi koulutukseen kuuluu osallistuminen Vankilalähetyspäiviin 2023 ja 2024.

Koulutus alkaa  etäkoulutuspäivällä 18.03.2023. Ensimmäinen valtakunnallinen seminaari on 01.-02.04.2023 ja toinen 04-05.05.2024. Ne järjestetään Teopolis-opistolla Tampereella. Alueelliset koulutuspäivät ilmoitetaan erikseen koulutuksen aloittaville. Ne järjestetään syksyllä 23 ja 24. 

Koulutukseen hakeminen:

Koulutukseen hakeutuminen alkaa yhteydenotolla oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilöön. (Yhteystiedot tämän sivuston sivulla Yhteystiedot). Sitä ennen on hyvä keskustella vankilatyöhön ryhtymisestä oman seurakunnan vankilatyön vastuuhenkilön kanssa tai jos sellaista ei ole, seurakunnan johdon kanssa. Koulutukseen ja vankilatyöhön hakeutuminen edellyttää sitä, että siihen hakeutuvalla on lähettävä seurakunta tai muu hengellinen yhteisö tai järjestö, jonka nimissä henkilö vankilatyötä tekee. Keskusteltuaan oman seurakunnan kanssa ja oman kirkkokunnan vastuuhenkilön kanssa, haetaan koulutukseen tältä sivulta saatavalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet palautetaan oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle, joka toimittaa ne yhteistyöverkoston hallitukselle. Jos vankilatyöhön lähettävä järjestö ei ole minkään kirkkokunnan alainen tai kirkkokunnan yhteydessä toimiva, voi koulutukseen hakeutumisessa olla yhteydessä yhteistyöverkoston sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Aiemman keskeytyneen koulutuksen jatkaminen:

Ne edelliseen koulutusryhmään (2020-2022) osallistuneet, joilla koulutus jäi kesken (esim. toinen valtakunnallinen seminaari suorittamatta) voivat täydentää koulutustaan osallistumalla uuden koulutusryhmän (2023-24) vastaavaan koulutusosioon. Koulutuksen täydentämiseen ilmoittaudutaan oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle.

Koulutusesite

Ilmoittautuminen peruskoulutukseen 2023-24

Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevasta linkistä, joka vie suoraan yhteistyöverkoston toimiston eli Kirkkohallituksen ylläpitämään sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään. Se on tietoturvallinen tapa ilmoittaa koulutukseen ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

https://www.lyyti.in/Vankila_ja_kriminaalityon_vapaaehtoistyon_koulutus_20232024_3305

Toinen tapa ilmoittautumiseen on ladata alla oleva ilmoittautumislomake, täyttää se ja lähettää se sähköpostin liitetiedostona oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilölle.