Hengellinen työ ja vankilat

Hengellinen työ ja vankilat

Hengellinen vankilatyö on yhteistyötä vankiloiden ja niiden toimintaa ohjaavan Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Tietoa vankiloista, vangeista ja rikosseuraamusjärjestelmästä löydät Rikosseuraamuslaitoksen sivuilta www.rikosseuraamus.fi.

Tässä sivulla annetaan tietoa hengellistä vankilatyötä koskevista ohjeista, joita Rikosseuraamuslaitos ja vankilatyötä tekevät kirkkokunnat ovat yhteistyössä laatineet. Vankilakohtaiset ohjeet ja neuvonta toiminnasta vankiloissa annetaan siinä vankilassa, jossa hengellinen työ tapahtuu.

Suositukset ja ohjeet hengelliseen vapaaehtoistyöhön vankiloissa

Vankilatyötä tekevien kirkkokuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelimenä Kirkkohallituksen yhteydessä toimivassa Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnassa valmistellaan hengelliseen vapaaehtoistyöhön vankiloissa liittyvää ohjeistusta. Tavoitteena on niiden valmistuminen kesään 2019 mennessä.

Lupa hengelliseen toimintaan vankilassa

Luvan toimintaan vankilassa myöntää vankilan johtaja. Luvan anomista varten on hyvä olla oman seurakunnan tai järjestön suositus. (Ks. lisää tämän sivuston kohdasta Usein kysyttyä.)