Hengellinen työ ja vankilat

Hengellinen työ ja vankilat

Hengellinen vankilatyö on yhteistyötä vankiloiden ja niiden toimintaa ohjaavan Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Tietoa vankiloista, vangeista ja rikosseuraamusjärjestelmästä löydät Rikosseuraamuslaitoksen sivuilta www.rikosseuraamus.fi.

Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta

Hengellisen vankilatyön yhteistyöelimenä toimii evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnossa, Kirkkohallituksessa asetettu Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta. Se on ev.lut. kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelin, johon on kutsuttu myös ns. vapaiden suuntien kirkkokuntien edustajat. Neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka käsittelee vankiloihin ja muuhun rikosseuraamuskenttään liittyviä uskonnonharjoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja pyrkii edistämään hengellistä työtä ja muuta uskonnollisten toimijoiden tekemää työtä rangaistujen ja heidän läheistensä hyväksi. Neuvottelukunnan tehtävän kuvaukseen voit tutustua alla olevasta linkistä.

Neuvottelukunnassa on valmisteltu hengellisen vankilatyön ja vankilasielunhoidon linjaus, jonka Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmä on vahvistanut sen yksiköissä tehtävään hengelliseen työhön. Voit tutustua linjaukseen tästä.

Suositukset ja ohjeet hengelliseen vapaaehtoistyöhön vankiloissa

Neuvottelukunnassa valmistellaan hengelliseen vapaaehtoistyöhön vankiloissa liittyvää ohjeistusta. Se valmistuu vuoden 2020 aikana ja julkaistaan myös näillä sivuilla.

Lupa hengelliseen toimintaan vankilassa

Luvan toimintaan vankilassa myöntää vankilan johtaja. Luvan anomista varten tarvitaan oman seurakunnan tai järjestön suositus. Suosituksella seurakunta tai järjestö ilmaisee, että suositeltu henkilö on sen jäsen ja että hänen lähettävä yhteisönsä on arvioinut hänet sopivaksi vankilatyöhön. Suosituksen antamalla seurakunta tai järjestö ottaa esimiesvastuun suosittamastaan henkilöstä ja sitoutuu tukemaan häntä hengellisessä vankilatyössä.

Seurakuntien ja kristillisten järjestöjen toimintaa vankiloissa varten on kehitetty neuvottelukunnassa sopimusmalli. Sopimuksessa määritellään seurakunnan tai uskonnollisen järjestön ja vankilan yhteistyön toteutuksesta, työmuodoista, toimintaan nimetyistä henkilöistä ynnä muista tarpeellisista asioista. Hengellisen työn toimijana vankilassa on seurakunta, muus uskonyhteisö tai järjestö, jonka edustajina ja jonka vastuulla yksittäiset seurakunnan nimeämät vapaaehtoiset toimivat. Seurakuntien virkatyössä olevat puolestaan toimivat virkavastuulla.