Seurakuntien vankilavierailujen ja vapaaehtoistyön linjaus

Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta on vuosina 2018-20 tarkastellut hengellisen työn vankilatyön yhtenäisyyden kysymyksiä ja vahvistanut vankien tasavertaisuutta hengellisten toiminnan ja vankilasielunhoidon suhteen mm. näitä toimintoja tukevien ja ohjaavien linjauksin ja ohjeistuksin sekä kehittämällä niitä koskevia vankiloiden ja hengellisen työn toimijoiden yhteistyörakenteita.

Seurakuntien ja muiden uskonyhteisöjen vankilavierailuja ja hengellistä vapaaehtoistyötä koskeva ohjeistus on osa edellä kuvattua kokonaisuutta. Se valmistui vuonna 2020. Sen tavoite on tukea vankiloita ja hengellisen työn toimijoita yhteistyön järjestämisessä vankien uskonnonharjoittamisen oikeuden yhdenvertaisen toteutumiseksi, vahvistaen vankien osallistumismahdollisuutta hengelliseen toimintaan ja muuhun hengellisen työn toimijoiden tarjoamaan tukeen vankeuden eri vaiheissa.