Yhteistyöverkosto

Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkosto on kansainvälisen kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston (Prison Fellowship International, PFI) yhteydessä toimiva Suomen kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöorganisaatio. Kristillistä vankilatyötä tekevät kirkkokunnat (Evankelisluterilainen kirkko, Helluntaiherätys, Suomen Vapaakirkko, Pelastusarmeija, Adventtikirkko) ovat sen taustayhteisöjä. Myös vankilatyötä tai muuta kriminaalityötä tekevä kristillinen järjestö voi olla verkoston kannatusjäsen. Verkostolla on vain yhteisöjäseniä. Yhdistyksen perustehtävä on tukea, kehittää ja toteuttaa kristillistä vankila- ja kriminaalityötä palvelevaa koulutustoimintaa, erityisesti vapaaehtoistyöntekijöiden koulutusta, sekä edistää hengellisen vankilatyön toimintaedellytyksiä pitämällä yllä yhteistyösuhteita hengellisen vankilatyön toimijoiden välillä sekä niiden ja muun yhteiskunnan välillä, mm. suhteessa Rikosseuraamuslaitokseen.