Seurakuntien vankilatyö

Hengellisen vankilatyön keskeinen toimija ovat eri kirkkokuntien seurakunnat. Vankilatyötä tehdään myös herätysliikkeissä mm. Rauhanyhdistyksissä ja Kansanlähetyksessä. Niiden jäsenet toimivat vankiloissa erilaisissa tehtävissä, pitäen hengellisiä tilaisuuksia, tavaten vankeja henkilökohtaisesti sekä ryhmämuotoisessa hengellisessä toiminnassa. Erityisesti vapaiden suuntien vankilatyössä suurimman osan työstä tekevät vapaaehtoistyöntekijät. Hengellisessä vankilatyössä heistä käytetään usein nimikettä vankilalähetti. Se on vakiintunut käyntäntö eri kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä. Myös monien seurakuntien työntekijät tekevät vankilatyötä, erityisesti evankelis-luterilaisessa kirkossa diakoniatyöntekijät.

Seurakuntien vankilatyöhön kuuluu myös työtä vapautuneiden vankien parissa sekä vankien läheisten hyväksi. Näillä työalueilla seurakuntien työn laajentumiseen on merkittävä yhteiskunnallinen tarve.

Työ vankiloissa ja työ vapautuneiden parissa liittyvät toisiinsa. On tarpeellista aloittaa työ rangaistujen tukemiseksi mahdollisimman varhaisessa vankeusvaiheessa ja jatkaa tukea vapautumisvaiheessa. Vankilatyölle merkittävää on pitkäjänteisyys, jota tarvitaan niin yksittäisten ihmisten kohdalla kuin yhteistyössä vankiloiden kanssa.

Seurakuntien vankilatyö etätyönä

Kirkkohallitus on yhteistyössä vankilatyötä tekevien seurakuntien edustajien sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa koonnut ohjeet vankilatyötä tekeville seurakunnille ja vankiloillehengelliseen vankilatyöhön etätyönä, sekä poikkeusolojen että normaaliolojen toimintaa varten.