Yhteistyöverkoston tehtävä

Koulutus

Yhdistyksen tehtävä on kehittää ja toteuttaa kristillistä vankilatyötä palvelevaa koulutustoimintaa, erityisesti vapaaehtoistyöntekijöiden koulutusta. Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston koulutukset ovat avoimia kaikille sen jäsenyhteisöjen vankilatyöhön osallistuville. Uskonyhteisöt voivat myös lähettää koulutukseen vankilatyöhön tulevaisuudessa osallistuvia jäseniään.

Kristillisen vankilatyön yhteyksien hoitaminen

Yhteistyöverkoston toinen tehtävä on tukea kristillistä vankilatyötä huolehtimalla sitä edistävien yhteyksien pitämisestä valtakunnallisesti. Yhteistyöverkosto on tätä varten yhteydessä mm. Rikosseuraamuslaitokseen hengellistä vankilatyötä koskevissa kysymyksissä.

Yhteistyöverkosto on yhteydessä myös kansainväliseen vankilatyön verkostoon. PFI:n kautta PFF osallistuu kansainväliseen kristillistä vankilatyötä koskevaan keskusteluun sekä välittää Suomeen kansainvälisistä yhteyksistä saatuja tietoja ja kokemuksia kotimaan toiminnan kehittämistä tukemaan.