Vapaaehtoisten koulutus

Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus

Yhteistyöverkosto järjestää hengellisen vapaaehtoistyön kaksivuotisen peruskoulutuksen. Koulutus on suositeltavaa hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä jo aloittaneille. Koulutuksessa keskitytään hengellisen vankilatyön perussisältöihin sekä toimintaympäristöä koskevien perustietojen hankkimiseen. Koulutus järjestetään osallistujatarpeen mukaan, siten että viimeisten vuosien aikana uusi koulutusryhmä on alkanut edellisen koulutusryhmän päättymistä seuraavana vuonna (2012-13, 2014-15, 2016-17, 2018-19 jne.)  Tiedot uusista koulutusryhmistä julkaistaan tällä sivulla.

Menossa on peruskoulutus 2019-20. Seuraava koulutusryhmä alkaa 2021, jos koulutukseen on riittävä tarve. Koulutuksen 2019-20 esitteen ja ilmoittautumislomakkeen voit tulostaa tältä.

Koulutukseen hakeutuminen alkaa yhteydenotolla oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilöön. (Yhteystiedot tämän sivuston sivulla Yhteystiedot). Sitä ennen on hyvä keskustella vankilatyöhön ryhtymisestä oman seurakunnan vankilatyön vastuuhenkilön kanssa tai jos sellaista ei ole, seurakunnan johdon kanssa. Koulutukseen ja vankilatyöhön hakeutuminen edellyttää sitä, että siihen hakeutuvalla on lähettävä seurakunta tai muu hengellinen yhteisö tai järjestö, jonka nimissä henkilö vankilatyötä tekee. Keskusteltuaan oman seurakunnan kanssa ja oman kirkkokunnan vastuuhenkilön kanssa, haetaan koulutukseen tältä sivulta saatavalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet palautetaan ensisijaisesti oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle, joka toimittaa ne yhteistyöverkoston hallitukselle. Jos vankilatyöhön lähettävä järjestö ei ole minkään kirkkokunnan alainen tai kirkkokunnan yhteydessä toimiva, voi koulutukseen hakeutumisessa olla yhteydessä yhteistyöverkoston sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Peruskoulutus 2019-20_esite