Vapaaehtoisten koulutus

Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus

Yhteistyöverkosto järjestää hengellisen vapaaehtoistyön kaksivuotisen peruskoulutuksen. Koulutus on suositeltavaa hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä jo aloittaneille. Koulutuksessa keskitytään hengellisen vankilatyön perussisältöihin sekä toimintaympäristöä koskevien perustietojen hankkimiseen. Koulutus järjestetään osallistujatarpeen mukaan, siten että viimeisten vuosien aikana uusi koulutusryhmä on alkanut edellisen koulutusryhmän päättymistä seuraavana vuonna (2012-13, 2014-15, 2016-17, 2018-19 jne.)  Tiedot uusista koulutusryhmistä julkaistaan tällä sivulla.

Menossa on peruskoulutus 2019-21. Poikkeusolot ovat vaikeuttaneet ja hidastaneet koulutuksen toteutusta. Seuraava koulutusryhmä alkaa 2022, jos koulutukseen on riittävä tarve. Koulutuksen 2019-21 esitteen ja ilmoittautumislomakkeen voit tulostaa tältä.

Koulutukseen hakeutuminen alkaa yhteydenotolla oman kirkkokunnan vankilatyön vastuuhenkilöön. (Yhteystiedot tämän sivuston sivulla Yhteystiedot). Sitä ennen on hyvä keskustella vankilatyöhön ryhtymisestä oman seurakunnan vankilatyön vastuuhenkilön kanssa tai jos sellaista ei ole, seurakunnan johdon kanssa. Koulutukseen ja vankilatyöhön hakeutuminen edellyttää sitä, että siihen hakeutuvalla on lähettävä seurakunta tai muu hengellinen yhteisö tai järjestö, jonka nimissä henkilö vankilatyötä tekee. Keskusteltuaan oman seurakunnan kanssa ja oman kirkkokunnan vastuuhenkilön kanssa, haetaan koulutukseen tältä sivulta saatavalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet palautetaan ensisijaisesti oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle, joka toimittaa ne yhteistyöverkoston hallitukselle. Jos vankilatyöhön lähettävä järjestö ei ole minkään kirkkokunnan alainen tai kirkkokunnan yhteydessä toimiva, voi koulutukseen hakeutumisessa olla yhteydessä yhteistyöverkoston sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Peruskoulutus 2019-20_esite

2019-2021 KOULUTUKSEN UUDET TIEDOT:

Poikkeusolojen vuoksi meneillään olevan vapaaehtoiskoulutuksen toinen valtakunnallinen koulutusseminaari peruttiin marraskuusta 2019 ja siirrettiin huhtikuuhun 2021. Poikkeusolojen jatkuessa järjestetään koulutusseminaari kahdessa osassa:

la 17.4. etäseminaari

la 11.12. – su 12.12. Teopolis, Tampere SEMINAARI SIIRTYY VUOTEEN 2022.

UUSI AJANKOHTA ON 7.-8.5.2022. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan koulutuksessa oleville.

Koulutusryhmään 2019-21 kuuluvien ei tarvitse ilmoittautua tähän koulutuksen jatkovaiheeseen osallistumiseen. Kutsu lähetetään kaikille koulutuksen ensimmäiseen valtakunnalliseen seminaariin osallistuneilla. Kutsu sisältää ohjeet osallistumiseen sekä seminaarien ohjelman.

Niiden, jotka eivät osallistu tähän kaksiosaiseen toiseen seminaariin, vaan keskeyttävät tässä kohtaa koulutuksensa, tulee ilmoittaa asiasta oman kirkkokuntansa vankilatyön vastuuhenkilölle (joiden yhteystiedot löytyvät näiltä sivuilta). Jos koulutus keskeytyy omalla kohdalla estymisestä tähän kaksiosaiseen seminaariin osallistumiseen, voi koulutusta jatkaa osallistumalla vastaavaan seminaariin seuraavan koulutusryhmän 2022-23 mukana (todennäköinen toisen valtakunnallisen seminaarin ajankohta syksy 2023). Lisäksi voi jo sitä ennen osallistua Helluntaiherätyksen kirkkokuntakohtaiseen koulutukseen, jos se on oma kirkkokuntakohtainen koulutus.

Aiemman keskeytyneen koulutuksen jatkaminen

Aiemmin (ennen menossa olevaa 2019-2021 koulutusta) vapaaehtoiskoulutuksen aloittaneet voivat jatkaa koulutustaan osallistumalla meneillään olevan koulutuksen valtakunnalliseen toiseen seminaaariin (jos se on jäänyt aiemmin suorittamatta). Jatkamisen suunnitelmasta tulee ilmoittaa oman kirkkokunnan vastuuhenkilölle.

Uusi koulutusryhmä 2023-24

Alustavien suunnitelmien mukaan uusi koulutusryhmä alkaa keväällä 2023. Koulutuksen aloittamisesta kiinnostuneet saavat lisätietoa näiltä sivuilta. Tiedot uudesta koulutuksesta julkaistaan syksyllä 2022, vankilalähetyspäiviin mennessä. Koulutusta esitellään vankilalähetyspäivien työntekijäkokouksessa pyhäinpäivän aamupäivällä 5.11. Hämeenlinnassa. Koulutuksesta kiinnostuneen on hyvä olla yhteydessä oman kirkkokuntansa vankilatyön vastuuhenkilöön jo ennakoivasti. Uusi koulutus alkaa, jos siihen on riittävä määrä tulevia osallistujia tiedossa. Koulutus aloitetaan ensimmäisestä valtakunnallisesta seminaarista keväällä 2023. Koulutus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä valtakunnallisesta seminaarista (la-su) , keväällä 2023 ja 2024 Teopolis-opistolla Tampereella sekä kahdesta alueellisesta koulutuspäivästä (la), joiden ajankohdat ovat syksy 23 ja syksy 24, paikat ilmoitetaan myöhemmin.